Thứ Bảy, 26 tháng 10, 2013

Dặn

Dặn ai đó bước bên hè
Nhớ quàng khăn ấm đông về gió sang
Tuổi già thôi lắm đa mang
Chồn chân gối mỏi như lá vàng cuối thu. 


Thứ Tư, 16 tháng 10, 2013

Cô liêu...


Có mùa thu đầy nắng
Mây hong tóc bên chiều
Người đi - nghiêng phố vắng
Ta về hong cô liêu...

                                                       Thứ Bảy, 12 tháng 10, 2013

Người cuối cùng của thế hệ vàng...

Khóc tiễn đưa người cuối cùng của thế hệ vàng đã ra đi...
Chỉ có thể nói như thế về vị đại tướng huyền thoại của nhân dân, người anh cả của quân đội nhân dân Việt Nam!

                                

          
       
         

             
                   
                            
Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang