Thứ Hai, 24 tháng 2, 2014

CÒN DUYÊN?

(Nhắn về miền Quan họ)

Nhủ lòng giấu nhớ vào quên
Giấu yêu vào giận
Giấu đêm vào ngày
Dặn mình nén những đắm say
Bụi thời gian... đã phủ dày niềm riêng.

Thế rồi... lễ hội giao duyên
Góc xưa dội lại, một miền dấu yêu
Tường xưa, ngõ cũ phong rêu
Hoang sơ thuở ấy... phiêu diêu mái đình.

Giêng xưa... nghiêng bóng ta mình
Giêng nay... vương vấn chút tình ngày xuân
Tháng Giêng
Riêng đến tần ngần...

Vẳng câu Quan họ
Hỏi thầm: Còn duyên?

                                  

Thứ Sáu, 14 tháng 2, 2014

BIẾT TA,HIỂU MÌNH...

Biết ta hay mộng mỗi chiều
Gió thường ghé đến, cắn yêu nhẹ nhàng
Biết ta đời đã úa vàng
Thân thương vạt nắng dịu dàng xoa vai
Biết ta mệt mỏi đường dài
Sợi mưa quấn lấy hình hài mong manh
Biết ta tóc chẳng còn xanh
Lũ chim ríu rít, dỗ dành giấc sâu...
Còn ta, biết lá thay màu
Biết Đông vừa hết, nên bầu trời trong
Tưởng như nước cứ xuôi dòng
Bỗng đâu đây... tiếng tơ lòng ngân lên...


Chủ Nhật, 9 tháng 2, 2014

MƯA XUÂN


Mùa Xuân va rt, 
Bên th
m
M
t làn mưa mng...

dịu êm đất trời
Nh
ư  va đng l

Trong tôi
Câu th
ơ trong tro
N
ụ cườ
i ai nghiêng…

Thứ Bảy, 1 tháng 2, 2014

Khúc tình tháng giêng

Tình xưa như thể chất men 
Ủ trong ký ức, dậy miền thương yêu...


Chân trần sỏi đá rong rêu 
Bỗng dưng khẽ chạm... liêu xiêu bóng mình


Xuân về…

xưa cũ lung linh 
Nghe như ấm lại khúc tình tháng Giêng.

                           Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang