Thứ Ba, 16 tháng 7, 2013

Ngựa giàu cháu ngoại!

Mẹ mau lên! Kem đói lắm rồi!

Kem đi chơi cầu Rồng

Kem tròn một tuổi

Kem quét sân giúp ngoại

Mở cổng đón khách đến thăm ngoại

 Su, Chíp ở Đông Hà vô thăm ngoại

Anh Quân cũng bon chen  như các chị


Nhím Măng Sóc cùng mẹ từ Huế vô  

Thứ Ba, 9 tháng 7, 2013

Muốn...

Tự dưng lại muốn rong chơi 
Muốn quên ngày tháng, quên tôi trên đời
Muốn vô chùa vãn cảnh thôi 
Muốn như say rượu nói lời vu vơ...

                        

Thứ Sáu, 5 tháng 7, 2013

Thời gian...


 Xuân hạ thu đông vội vã qua

Nay cuộc đời nghiêng bóng xế tà

Vó ngựa mệt nhoài hoàng hôn xuống

Chạnh lòng ngoái lại, đắng xót xa...

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang